СТРУКТУРА КОМПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАРТИНИ

«КОЗАК-МАМАЙ»
Мілена Чорна, кандидат філологічних наук
Із поняттям «структура» у контексті творів мистецтва часто пов’язують так звану «багатошаровість», коли у процесі сприйняття реципієнт сягає щоразу глибших рівнів твору. Існують як функціональний (конструктивний), так і змістовий зв’язки між елементами композиційної структури картини. Конструктивні – це аналогії і контрасти кольору та лінії, виокремлення основної плями, предмета, ряди і контрасти стосовно основних предметів і т. ін. Функції конструктивних зв’язків у композиції – створювати і зміцнювати змістові зв’язки. Конструктивний центр картини найчастіше виступає і змістовим вузлом. В українській народній картині «Козак-Мамай» маємо лише одну складову «композиційної формули», тобто можемо з певною вірогідністю визначити конструктивні зв’язки між формантами композиції, що дає змогу охарактеризувати гіпотетичні зміст і сюжет композиції. 

Книга 8 2007