ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Григорій Міщенко
Чимало зламано списів у дискусіях щодо походження українського родоводу. Полярність думок з приводу Трипільської культури сягає вряди-годи таких культурологічних нетрів, з яких годі збагнути – чи ми є нащадками великих діянь наших пращурів, чи загубленими у світах потурнаками, генеалогічне дерево яких всохло, а коріння його залишається під нашаруванням тисячоліть. І, як це не дивно, навіть археологічні раритети, вкупі з численними ареалами первісного побутовання, обсервованими протягом століття в Україні, на духовному рівні сприймаються дотепер якщо і не відчужено, то з певною засторогою. Неначе теє відбувалося і не на нашій українській землі.
Уявімо собі грека, італійця, вже не мовимо про індуса, китайця, перса. Навіть з архетипу того чи іншого національного індивідума постає незрима вервечка, яка єднає його з минулим, тим часом, що екстраполює культуру його народу в сучасний світ. Адже без цього неможливе існування народу, його національне самоусвідомлення. Отже, і з овиду інородця ми можемо відчути парадигму генеалогічного дерева, ба навіть архетип та антропологічний вид

Книга 04 1998

КОСМОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКИХ РУШНИКІВ

Олександр Фисун
Спрадавен оселя кожного українця була в рушниках. Тканих. Вишиваних. На трипільських поселеннях дослідники віднаходять велику кількість відтяжок від ткацьких верстатів, зокрема і вертикальних. Вже тоді прапращури наші ткали багато не тільки на одіж, а й, очевидно, виготовляли килими, рушники, розміщуючи на них особливі орнаменти космологічного змісту, подібні тим, які в розписах на кераміці, стінах та підлогах їхніх святилищ, жител. Свідчення цьому – відбитки на гончарній глині трипільців, знайдених археологами під час розкопок. Ще в неоліті (9-8 тис. до н.л.) виникло ткацтво, для якого використовували рослинну сировину: на території Єгипту, Середньомор’я вчені виявили шматочки тканин та знаряддя. Сировиною слугували рослинні волокна кропиви, льону. У похованнях часів бронзи (4 літ до н.л.) знайдено фрагменти тканин, прядиво, прядки.
Функціональна роль рушників нероздільно пов’язана з щоденним побутуванням українця у світі. Давня мудрість народна зауважила, що людина тричі буває дивною (цебто пройнята вищим світлом): коли народжується, одружується, помирає.

Книга 04 1998

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ

ЯК МОНОСЕМАНТИЧНА ПОЛІЛЕКСИЧНА ТЕЇСТИЧНА СИСТЕМА
Сергій Верговський
Витвори людини за концепцією світового “прогресу” уявляються бездуховними предметами, що мають логічно-функціональний споживацький зміст, викликаний прагматичними потребами, які й становлять основу буття людини.
За цим уявляється, що розвиток суспільств ішов за безперервним прогресом (?!) прагматичного досвіду. На кожному з якісних етапів соціально-економічного розвитку наростав з прагматичної специфіки відповідної інформації, немов її тінь, свій культурний комплекс як вторинне похідне явище, не пов’язане безперервністю, спадковістю, з культурними виявами ні попередніх, ні наступних епох.
Такою трактується і традиційна культура українців, з обмеженою глибиною пам’яті і прагматичним корінням, як похідна від феодальної суспільної специфіки, збереження явищ котрої немовби заважає суспільному розвитку.
 

Книга 5 1999

СВІТОТВОРЧИЙ МІФ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ

УЯВНА ВІСЬ МАКРОКОСМОСУ І ТАЄМНИЦЯ ЛЮДИНИ 
Володимир Куєвда
Ненастанна увага людини до таємниць Першопочатку пояснюється потребою поглибленого розуміння природи і особливостей сучасного, етнічного, національного психотипу, який визначає особливості світосприймання, способу життя. Простіше кажучи, психіка людини у цьому земному прояві втілює вплив різних чинників, що діяли впродовж тривалого історичного розвитку (у філогенезі). Вона немовби зліпок, відтиснутий історичною матрицею, відбиває середовище свого перебування, своє проходження до сучасного стану. Отже, судити про нас, нинішніх, слід, ураховуючи ці карби. Історичні катаклізми і просто події є зовнішнім до стану душі народу, плодами, що зовні можуть істотно відрізнятися від кореня. З’ясуємо причини і наслідки, щоб наблизитися до істини.
Видається доречним хоч би тезово простежити за сучасними науковими поглядами про сутність Душі, аби конкретизувати предмет розмови. Без заглиблення у проблему в межах сучасних наукових знань неможливо внести щось істотне до поняття “душа”.

Книга 5 1999

ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ ЯК МОНОСЕМАНТИЧНА ТЕЇСТИЧНА СИСТЕМА

Сергій Верговський, етнограф
Витвори людини за концепцією світового «проґресу» уявляються бездуховними предметами, що мають логічно-функціональний споживацький зміст, викликаний прагматичними потребами, які й становлять основу буття людини. За цим уявляється, що розвиток суспільств ішов за безперервним проґресом (?!) прагматичного досвіду. На кожному з якісних етапів соціально-економічного розвитку наростав із прагматичної специфіки відповідної інформації, немов її тінь, свій культурний комплекс як вторинне похідне явище, не пов’язане безперервністю, спадковістю з культурними виявами ні попередніх, ні наступних епох.

Книга 18 №1 2010

ЕПОХАЛЬНЕ ВІДКРИТТЯ: РОЗКОПКИ 1901 РОКУ В ЦАРИНІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Вікентій Хвойка
«Народ, який жив у нашій місцевості з неолітичної пори, був не кочовим і не мисливським, а мирним, осілим хліборобським племенем»
З огляду на з’ясування різних сторін так званої Трипільської культури, я в 1901 р. поставив собі за завдання розкопати глиняні майданчики у віддалених одна від одної місцевостях. Змушений був обмежитися тільки двома пунктами поблизу міст Ржищева і Канева. Трипільська культура, при усьому своєму поступовому розвитку і довговіковому періоді існування, в усіх відношеннях передує могильним насипам з похованнями скорчених пофарбованих скелетів, не кажучи вже про ті, котрі вважаються скіфськими. Таким чином, вона є першопочатковою і належить ще до неолітичної епохи кам’яного віку.

Книга 18 №1 2010

СВАСТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ГОНЧАРСТВІ

Анатолій Щербань, кандидат історичних наук
Прадавній загальнолюдський символ – свастика, хрест із загнутими кінцями… На нього з кінця 1930-х років у Радянському Союзі було накладено табу, позаяк асоціювався з нацизмом. Та все одно молодь, наприклад, свідомо чи несвідомо потай малювала його і отримувала за це докори викладачів та батьків…
Сьогодні, коли начебто знято всі заборони, стереотипи сприйняття цього символу зберігаються. Та даремно. Хоч би тому, що такі зображення використовувалися на території України за кілька тисячоліть до нашого часу. Тяглої традиції простежити сьогодні неможливо, бо з тих давніх часів лишилася мізерна часточка пам’яток культури… Але за гончарними виробами – предметами, рештки яких найчисленніші на археологічних пам’ятках, – можна стверджувати, що свастики використовувалися в різні історичні періоди.

Книга 17 №4 2009

«УКРАЇНСЬКЕ НЕБО»

КОСМОГОНІЧНІ МОТИВИ В НАРОДНОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНЦІВ 
Ігор Пошивайло, етнолог, кандидат історичних наук
Народному мистецтву українців притаманні виплекані віковими світоглядними традиціями символізм і метафорика. Закодовані у мистецьких творах символи відображають мітопоетичні уявлення наших пращурів про космос як упорядкований світовий устрій – світолад. Визначний учений Микола Костомаров уважав символ образовим виявом моральних ідей завдяки предметам фізичної природи, наділеним духовними властивостями, і при цьому додавав, що фізична природа через творчу ідею та божественну любов втілюється у «щонаймайстерніші форми». Академік Вернадський, порушуючи проблеми наукового світогляду, зокрема, зазначав, що у творах народного мистецтва, де пов’язується художнє з історико-соціяльним, проступає життя даної епохи і даного народу, і завдяки цьому можна вивчати і розуміти душу народу.

Книга 9 2007

ПРАЦЕЮ І ДУМКОЮ

Кузьма Федченко
Минуло 113 років з відкриття Вікентієм Хвойкою Трипілля. Та й по сьогодні долаємо величезні перешкоди на поширення знань про Трипільську цивілізацію та достойну оцінку її впливу на українську людність та історію світу взагалі.
Епоха неоліту та енеоліту ховає в собі відповіді на багато проблем, що маємо їх в технократичній агонії «цивілізаційного розвитку». Мабуть, з часу «спалення» Олександрійської бібліотеки, ведеться глобальне редагування й замовчування допотопної історії людства. Та час невпинно біжить уперед і відкриває багато таємниць з минулого. От із Трипілля має в собі безліч таких таємниць. Прожити 2500 років гармонійно на землі, зберігши її силу та родючість, а не перетворити землі на пустелю, змогли тільки високоморальні, що знали (відали) про світ та довкілля, люди. 

Книга 07 2005

МІФІЧНИЙ СЮЖЕТ НА КРУЖАЛІ СКІФСЬКОГО

Анатолій Щербань
Візерунок на керамічних кружалах завжди привертає увагу дослідників своїм символічним змістом. На поверхню цих знарядь для прядіння наносились різноманітні сюжети з часів трипільської культури (Макаревич, 1952. – Табл. 2) і до києворуської доби. Тут і календарні (Щербань, 1999. – С.3 обкл.), і астральні символи (Чмыхов, 1990. – С.282-289). Часто орнамент наносився із магічною метою. А. Голан стверджує, що всі кружала слід вважати предметними емблемами Великої Богині, бо диск був символом неба, а Богиня покровительствувала прядінню (Голан, 1993. – С.23, 88, 171). Тому такі знаки саме на кружала наносились невипадково. До того ж циклічне швидке обертання кружала на веретені, коли прялася нитка, могло наштовхувати давню людину на певні висновки щодо зв’язку цього обертання з явищами природи і життя.

Книга 07 2005