«ДІАЛОГ У ПРОСТОРІ» – Й ЧАСІ

ПАМ’ЯТІ ЛЕВКА ВОЄДИЛА

Прокіп Колісник, мистець (Словаччина)
У липні 2013-го не стало Левка Воєдила.
І настав час, і прийшлагодина... і покинула людина простір, місце, де жила й творила. А душа покинула людину, в якій була, в якій творила, бо ж була вона, людина, тим простором, що в ньому жила душа і була у просторі й часі, але прийшов ТОЙ час, і відлетіла душа... Щоб знову з’єднатися з Творцем, ачи щоб знову колись реінкарнуватись, або ж померла разом із людиною, позаяк була нероздільна з нею (Арістотель), – і простір поділився на «тут» і «там», на «долішній» і «горішній», а може, ще на якийсь, і час змінився на «цей» і «той» чи перетворився на «абсолютний» (Ньютон). А може, й нема такого, бо ж неможливо це ані підтвердити, ні заперечити. 

Кн. 32-33 №3-4 2013