ДО ЛАДУ

Ще вчора Е. Тоффлер і Д. Белл провіщали прихід постіндустріального інформаційного суспільства на зміну індустріальному, а тепер ідеться про те, що й інформаційне суспільство пережило свій пік, і, мабуть, поступатиметься місцем посткомп’ютерній цивілізації психотехнологій. Непередбачувані цивілізаційні зміни, неконтрольовані глобалізаційні процеси породжують страх перед невизначеним майбутнім, страх утратити своє «я», можливість і мужність бути самим собою. Розгул космополітизму нищить національний духовний простір, окреслений вірою, мовою, культурою, інтелектуальним потенціалом, національним інформаційним простором, – усім, що становить національну ідентичність, втрата якої призводить до економічної та розумової залежності.
Швидка агресивна цивілізаційна деструктивна інтервенція порушує природний самісний ладовий плин культури. 

Книга 8 2007