МАЛЯРСЬКІ ПАЛІМПСЕСТИ ДЕНИСА СТРУКА

Орест Голубець, доктор мистецтвознавства
 
Ситуація в сучасному українському мистецтві виглядає загалом строкатою й неоднозначною. На краю протилежних векторів перебувають спроби запізнілої адаптації
екстраваґантних напрямів постмодернізму та очевидні пережитки соцреалістичної «класики». Поряд із цим, усе відчутнішою стає експансія силюють нинішні світові
суспільно-політичні катаклізми, втягнення України у стан химерної братовбивчої війни з північно-східним сусідом. Хвиля патріотизму охоплює широкі верстви населення,
вчить гордитися національними символами, породжує нечувану фантазію у способах і формах їх використання, включаючи найсучасніші – флеш-моб, перформанс, інсталяцію.
Кн. 36 №1-2 2014, №3-4 2015