« ПАСТУХ БУТТЯ»

І ЛОГОМИСТЕЦЬКІ ВІЗІЇ
ВолодимирГорбатенко, академік НАН України, доктор політичних наук
Маємо всі підстави говорити про неповторне явище, коли художник, який досі виявляв неабияку здатність до творчості у традиційніших мистецьких формах, обирає своїм об’єктом одночасно довкілля, вербальні й візуальні символи, різноманітні прояви реальності й ірреальності буття. З цього поєднання несподіваним постає і предмет творчої уваги художника – осягнення України через рівень індивідуальної свідомості процесу формотворення мистецтва з мовно-філософської рефлексії й мінливої динаміки просторово-часових параметрів буття людини і світу.
Наразі спробуємо дешифрувати запропоновану вище назву й водночас пояснити засоби, а, точніше, духовні субстанції, якими оперує майстер. 

Книга 8 2007

«УКРАЇНІЗМИ»

«ВІЗУАЛЬНА АБЕТКА» ПЕТРА БЕВЗИ
Олег Сидор-Гібелинда, мистецтвознавець
Писати про цього мистця стає дедалі важче, чимраз складніше – а не писати про нього ну ніяк не можна. Адже його малярство, його ленд-арт, його інсталяційні об’єкти, а з певного часу – світлини, не кажучи вже про журнально-мистецьку діяльність, багато в чому визначили обличчя українського мистецтва 1990-х «та інших років». Цілком сучасна за формою, несподівана за змістом, творчість вітчизняного майстра щороку насичується усе новими сенсами. Задумані раніше, промовлені пошепки, у інтонації експериментальної вичікувальності – наразі артикулюються усе впевненіше, сміливіше, рішучіше. Задля цього залучаються інші техніки, нові формати. Те, що пензль натякнув, – доводить камера. Унікальність предметного, малярського артефакту змінюється циклічністю фотосерії, сама технологія якої передбачає тиражність. 

Книга 8 2007