ЩАСЛИВИЙ ГЛЮК

Михайло Сирохман, мистецтвознавець
Гаврило Глюк – незмінна, незамінна, класична й сучасна постать закарпатського малярства ХХ сторіччя. У творчості він був і залишається незмінним у своєму зацікавленні людиною, її працею, її великим домівством – природою – й малим – містом, селом, хатою. Він незамінний у своєму баченні й трактуванні закарпатського світу, в його живописному тлумаченні. Він класичний, якщо під класикою розуміти довершеність, завершеність композиції, структури, явища, і сучасний, як завжди сучасна класика в силу своєї незупинености в часі, своєї здатности відповідати на питання, що лише будуть поставлені.
Присутність Глюка в закарпатському мистецтві – неуникна. Без нього реґіональний калейдоскоп живописних візій був би неповним, втратив би одну з призм малярського перетворення реальности. Адже кожен із неповного десятка закарпатських художників, що розвинули місцеву образотворчу традицію, – неповторний, кожен по-своєму інтерпретував матеріал, викладаючи повноту художнього світу й закладаючи ґрунт для зростання й розвитку.

Кн. 28-29 №3-4 2012