ВІД НАЇВУ ДО ПОСТМОДЕРНИХ УСТРЕМЛІНЬ

Григорій Міщенко, художник, мистецтвознавець
Як свідчить історія образотворчого мистецтва, творчий шлях художника буває плідний і результативний лише за умови усвідомлення свого національного коріння. Його національна сутність – головнийчинник у формуванні естетичної картини світу. Як носій коду він констатує художню реальність із глибини пластичного первня, з огляду на час та його видозміну.
Це визначення безпосередньо стосується творчости черкаського мистця Миколи Сенюти, загалом тих, хто «прийом наїву» як форму самовиразу застосовує у творчості, тим самим торуючи свій самобутній шлях. Надто важливо це бачити там, де йдеться про «наїв» у сучасній постмодерній образотворчості – як видозмінюється пластичний код, не втрачаючи свій першоелемент.

Кн. 28-29 №3-4 2012