СЕНС НАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ: ХУДОЖНЄ ВИТЛУМАЧЕННЯ

Петро Іванишин, доктор філологічних наук
В українську гуманітаристику на зміну незабутньому радянському методологічному монізмові окремими вченими впроваджується політичний монізм нового типу, методологія котрого замість філософії та ідеології російського імперкомунізму в якості наукової використовує філософію та ідеологію іншої імперської доктрини – західного лібералізму.
Небезпека тут не тільки і не стільки в тому, що використовуються ті чи інші політичні ідеї в межах того ж постструктуралізму.

 

Книга 16 №3 2009

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ «МІФ » У МИСТЕЦТВОЗНАВСТВІ

Олена В’ячеславова
Міф як полісемантична категорія не лише відзначає перетин різноманітних гілок гуманітарного знання, а й має певну традицію мистецтвознавчого опрацювання.
Звертаючись до мистецтвознавчого контексту поняття «міф», відзначимо його опосередкованість тривалою традицією літературознавчих штудій неоміфологізму як провідного типу естетичної свідомості в літературі модернізму.
Сталий літературоцентризм тривалий час був суттєвою ознакою інтерпретацій міфологізування в західній науковій думці. Огляд стану проблеми засвідчує теоретично неопрацьовані першою половиною і серединою ХХ століття питання міфопоетики в образотворчому мистецтві. Відзначуваним натоді був хіба що міфологізм кубістичної поетики – згадка про Пікассо – то загальне місце багатьох літературознавчих праць міфологічної школи (традиція, яку започаткував своїм есе «Пікассо» К. Г. Юнг). 

Книга 07 2005