НОВОЗНАЙДЕНІ ТВОРИ ДАНИЛА НАРБУТА

Оксана Сторчай, кандидат мистецтвознавства
Пошукова робота в архівах хоч і кропітка, але приносить неочікувані знахідки, які й далі надихають на творчо-наукову роботу. Такою знахідкою стали дев’ятнадцять акварельних ескізів костюмів талановитого українського театрального художника, живописця і графіка Данила Георгійовича Нарбута (1916-1998) до музичної комедії «Із-за гори кам’яної» (музика Богдана Крижанівського, текст Матвія Талалаєвського у співавторстві з поетом Зельманом Кацом) [1], що відклалися в особовому фонді видатногоактора й театрального режисера Василя Василька (Миляєва) і, без сумніву, залишилися невідомими як для фахівців, так і для широкого загалу освіченої публіки [2].
 

Кн. 32-33 №3-4 2013

ГРИГОРІЙ СИНИЦЯ «БРАМА ЗАБОРОВСЬКОГО»

ЗІ ЗБІРКИ КАРТИННОЇ ҐАЛЕРЕЇ ІМЕНІ Г.СИНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Наталія Кукіль, мистецтвознавець
Ім’я українського художника Григорія Івановича Синиці (1908-1996) пов’язане, насамперед, із ґрунтовними досягненнямив галузі монументального живопису. Учень школи М.Бойчука в 1930-х, він очолив бриґаду майстрів (А.Горська, В.Зарецький, Г.Зубченко, Г.Марченко), котра працюваланад створенням мозаїк у Донецьку (ансамбль мозаїк експериментальної школи №5, мозаїка магазину «Рубін ») в 1965-1966 рр. Вони стали видатним явищем українського монументального живопису – тут високе професійне мистецтво поєдналося з досягненнями народного мистецтва в образотворенні, колористиці.
Із кінця 1960-х майстер працював у новій мозаїчній техніці, яку назвав «флоромозаїкою ». 

Кн. 32-33 №3-4 2013