ЗАВВАГИ ДО ТВОРЧОЇ БІОГРАФІЇ ІВАНА ПАДАЛКИ

Оксана Сторчай, кандидат мистецтвознавства
 
У сучасному мистецтвознавстві успішно вивчається творчість Івана Івановича Падалки (1894-1937), одного з найталановитіших представників школи Бойчука,
про що свідчать численні статті й розділи монографій. Про мистця писали С.Білокінь, І.Блюміна, І.Городинець, П.Ковжун, Г.Козел, Я.Кравченко, Н.Присталенко,
Л.Соколюк, Л.Титаренко, А.Чебикін, І.Яровий [1] та інші. В усіх цих дослідженнях акцентується увага на багатогранній обдарованості Івана Падалки, його майстерності,
що яскраво проявилася і в колориті та побудові композиції, і жанровому розмаїтті, й володінні багатьма живописними і графічними техніками тощо.
Кн. 36 №1-2 2014, №3-4 2015