МАНДРІВКИ З ПЕНЗЛЕМ

Люба Волошин, заслужений діяч мистецтв України
Юрій Старосольський (1907-1991) належить до плеяди визначних діячів української культури і науки, довго замовчуваних тоталітарним режимом і малознаних у своїй Батьківщині. Перша в Україні публікація про нього як художника і учня Новаківського була надрукована у Львові 1998 року. Дещо пізніше на сторінках перевиданого 2000 року восьмого тому «Енциклопедії українознавства» було поміщено коротку біографічну довідку про нього, проте без жодної згадки про його творчість як мистця. Між тим, різнобічно обдарована творча постать Ю. Старосольського, високо поцінована і пошанована за кордоном, заслуговує врешті пильної уваги також з боку вітчизняних дослідників. Народився Ю.Старосольський у Львові і формувався в елітарному культурно-мистецькому середовищі Галичини початку ХХ сторіччя. 

Книга 9 2007

НОВОЗНАЙДЕНІ ТВОРИ ДАНИЛА НАРБУТА

Оксана Сторчай, кандидат мистецтвознавства
Пошукова робота в архівах хоч і кропітка, але приносить неочікувані знахідки, які й далі надихають на творчо-наукову роботу. Такою знахідкою стали дев’ятнадцять акварельних ескізів костюмів талановитого українського театрального художника, живописця і графіка Данила Георгійовича Нарбута (1916-1998) до музичної комедії «Із-за гори кам’яної» (музика Богдана Крижанівського, текст Матвія Талалаєвського у співавторстві з поетом Зельманом Кацом) [1], що відклалися в особовому фонді видатногоактора й театрального режисера Василя Василька (Миляєва) і, без сумніву, залишилися невідомими як для фахівців, так і для широкого загалу освіченої публіки [2].
 

Кн. 32-33 №3-4 2013

ГРИГОРІЙ СИНИЦЯ «БРАМА ЗАБОРОВСЬКОГО»

ЗІ ЗБІРКИ КАРТИННОЇ ҐАЛЕРЕЇ ІМЕНІ Г.СИНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Наталія Кукіль, мистецтвознавець
Ім’я українського художника Григорія Івановича Синиці (1908-1996) пов’язане, насамперед, із ґрунтовними досягненнямив галузі монументального живопису. Учень школи М.Бойчука в 1930-х, він очолив бриґаду майстрів (А.Горська, В.Зарецький, Г.Зубченко, Г.Марченко), котра працюваланад створенням мозаїк у Донецьку (ансамбль мозаїк експериментальної школи №5, мозаїка магазину «Рубін ») в 1965-1966 рр. Вони стали видатним явищем українського монументального живопису – тут високе професійне мистецтво поєдналося з досягненнями народного мистецтва в образотворенні, колористиці.
Із кінця 1960-х майстер працював у новій мозаїчній техніці, яку назвав «флоромозаїкою ». 

Кн. 32-33 №3-4 2013

ЗАВВАГИ ДО ТВОРЧОЇ БІОГРАФІЇ ІВАНА ПАДАЛКИ

Оксана Сторчай, кандидат мистецтвознавства
 
У сучасному мистецтвознавстві успішно вивчається творчість Івана Івановича Падалки (1894-1937), одного з найталановитіших представників школи Бойчука,
про що свідчать численні статті й розділи монографій. Про мистця писали С.Білокінь, І.Блюміна, І.Городинець, П.Ковжун, Г.Козел, Я.Кравченко, Н.Присталенко,
Л.Соколюк, Л.Титаренко, А.Чебикін, І.Яровий [1] та інші. В усіх цих дослідженнях акцентується увага на багатогранній обдарованості Івана Падалки, його майстерності,
що яскраво проявилася і в колориті та побудові композиції, і жанровому розмаїтті, й володінні багатьма живописними і графічними техніками тощо.
Кн. 36 №1-2 2014, №3-4 2015