ДАВНIСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСАНКИ

Символіка символів
Саме слово “писанка” походить від слова “писати”, а це означає, що наші предки писали на яйці, і більшість писанкових символів є свідченням цього. Зенон Елиїв з Америки у своїй книзі “Двадцять кіп писанок” на першій таблиці під числом один помістив писанку із села Жванець, що біля Кам’янця-Подільського, а під числом дев’ять – писанку із села Воробіївки, що біля Курська, на яких ми бачимо символічні знаки, котрі могли служити нашим предкам як літери їхньої абетки.
Мені вдалося зібрати кілька десятків писанок з аналогічними знаками з Таврії, Покуття, Слобожанщини, Лемківщини, Поділля, Гуцульщини, Бойківщини, Полісся. Таких знаків я нарахував понад сорок, причому кожен із них розміщений в певному порядку, що дає можливість здогадуватися, що це може бути абетка наших предків. Треба підкреслити, що такі знаки-символи розміщені в певному порядку лише на старих українських писанках, які сьогодні доволі складно знайти, але вони мають надзвичайну наукову цінність. 

Книга 5 1999

МАГІЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ

Юрій Мельничук
Більшість людей, споглядаючи вишиті речі, відноситься до орнаментів, символів, знаків, як до оздоби. Висока декоративна роль народної вишивки безперечна. Проте джерелом, мотивацією для нанесення орнаментів на одяг, рушники, хустки, обруси тощо з прадавніх часів була магічна функція, котру несли на собі певні знаки.
Сукупність точок та ліній, котрі створюють певні символи, порядок їх розташування, є певним кодом, ключем, з допомогою якого наш видимий, фізичний, тривимірний світ співпрацює з невидимим, духовним (тонким), багатовимірним. У першу чергу це духи стихій – стихіалії, елементали, власне робота з якими і називається магією.
У давнину певна, високо розвинута в духовному та психічному плані частина людства (жерці, волхви, пророки та ін.) свідомо наносила знаки й символи на відповідних деталях одягу, тканинах інтер’єрного призначення. З допомогою цих знаків, життєвий простір навколо індивіда (його аура чи біополе), або простір помешкання структурувався у бажаний спосіб, щоб, як правило, захистити себе від злих сил, натомість запросивши до співпраці світлих, добрих духів.

Книга 5 1999

ПЕРВИННІСТЬ РИТУАЛЬНОГО

І ВТОРИННІСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО У СТАРОДАВНІХ ВИШИВКАХ
Надія Білоткач
Про стародавню вишивку можна говорити, спираючись на зразки XVIII ст. та першої половини XIX ст. З середини XIX ст. спостерігається поступова втрата встановлених віками традицій у вишивці, а з початку XX ст. до наших днів відбулось майже повне забуття прадавніх знакових систем. Сучасні літні жінки Полтавщини рідко де пам’ятають уславлені старовинні полтавські рушники, шиті червоними нитками з десятками видів рушникових заповнень.
З появою хрестикового стібу та приходом «бракарівської» доби у вишивці відкривається нова епоха – декоративність. Основні призначення вишивки – оберегові та ритуальні – поступаються місцем замилуванню ока, для окраси житла та одягу.
Характерна ознака стародавньої вишивки – це її лаконічна довершеність. Тут нема нічого зайвого, кожна деталь не випадкова. В результаті – величезна інформативність, глибокий символізм вишитих знаків та композицій. Кожна сорочка «читалась», бо за орнаментом можна побачити соціальний та сімейний стан жінки.

Книга 04 1998

ДЕРЕВО ЖИТТЯ У ВИШИВКАХ

Юрій Мельничук
Будь-який символ, знак, малюнок, число не є конечними у сприйнятті і розумінні будь-чого, а є відправним пунктом для саморозвитку розуму, віхою на нескінченному шляху самоудосконалення мислення, що показує для всіх нас один із можливих напрямків пізнання.
Вивчаючи символи, ми завжди повинні ставити перед собою мету досягнути розуміння поняття, що лежить за будь-яким символом. Це поняття не повинно бути розчленованим або деталізованим, а завжди – синтетичним.
Символи варто розглядати у трьох площинах:
– екзотерично – вивчення форми символу у цілому (лінії, форма і колір), різноманітних його нумерологічних значень, а також вивчення його складових частин (наприклад ромбів, квадратів, трикутників, зірок тощо);
– понятійно – проникнення до ідеї, що лежить за символом, котра може бути виражена в його імені, до його змісту, до його значення як цілого або – до часткового значення;
– езотерично – передбачає дію на нас сили або енергії та якість тих вібрацій, котрі символ може збудити у якомусь із наших центрів.

Книга 04 1998