НАРОДНЕ ВБРАННЯ НА ГУЦУЛЬЩИНІ

Майя Білан, Галина Стелшащук 
У системі українського строю гуцульське народне вбрання має особливу цінність: воно збереглося в живому побутуванні від давніх часів до наших днів, повноцінно функціонувало ще в середині нинішнього століття, тоді як в інших регіонах в ужитку залишилися лише окремі предмети традиційної ноші. Ця обставина висуває гуцульське вбрання на особливе місце не тільки в етнографії, а й у загальному народознавстві. Справді-бо, вивчення традиційного вбрання, котре можна спостерігати повноцінно функціонуючим, у живих зв’язках з іншими явищами народного побуту, постачає етнографії достовірний матеріал для аналізу і обґрунтованих висновків, якими можуть беззастережно послуговуватися вчені інших галузей науки і громадська думка. Етнографи натхненно працювали в цьому регіоні з часу постання етнографічної науки. Опубліковані розвідки і праці склали великий корпус спеціальної літератури, ознаменований двома ґрунтовними виданнями з однаковою назвою – це п’ятитомна “Гуцульщина” професора Володимира Шухевича (15) і “Гуцульщина”, колективна монографія працівників Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського (тепер Інститут народознавства НАН України (2). 

Книга 5 1999