УКРАЇНСЬКА АРИСТОКРАТІЯ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ ТА ЇЇ МЕЦЕНАТСТВО

Данило Тканко-Скрипник
У нашу буремну епоху кінця XX ст. гостро актуальною є проблема національної еліти. Більшовицький тоталітарний режим здеформував селекційний метод відбору в елітарний прошарок. Це сприяло деградації українського суспільства, породжувало сумніви у власні сили, спроможність творити свою історію, свою національну еліту. Порушена в понижчій статті проблема української аристократії є надзвичайно важливою і актуальною й на сьогоднішній день. Крім того, дана тема є ще недостатньо опрацьована та проігнорована істориками-народниками, що визначають характер української історичної думки.
Розглядатимемо два аспекти: українську аристократію Козацької Держави в реґіонах, що входили до складу “Війська Запорізького”, – її роль у Великій визвольній війні українського народу проти польського поневолення, еволюцію, структуру, економічну базу; а також меценатство представників знаті в царині культури.
Напередодні Великого повстання 1648 р. землі Русі-України перебували в неволі Речі Посполитої. 

Книга 5 1999