АРТИСТИЗМ ТА ІДЕОЛОГІЧНА ЗААНГАЖОВАНІСТЬ

Іван Фізер (США)
Проблема мистецької свободи – складна річ вже хоч би тому, що і свобода, і мистецтво не вкладаються в рамки якогось загальноприйнятого окреслення чи інтерпретації. На тему Ііbегtas роеtіка написано цілі бібліотеки патетичних трактатів, палких апологій, емоційно витриманих академічних студій, і Бог зна ще чого, але широкої погоджености так і немає. Є зате десятки концепцій, які побожно культивуються закритими групами різноманітних мистецьких напрямків.
Мені здається, що творчу свободу треба розглядати в кількох аспектах, і то абстрагуючи від цілого ряду інших «свобід». Одним із таких аспектів, з якого мистецька свобода піддається цікавому насвітленню, є аспект психологічний. Отже: що таке мистецька свобода психологічно? Наскільки мені відомо, найцікавіше і найпереконливіше підійшов до цього питання англійський естетик Роджер Фрей в своїй широко відомій праці «Vision and Design» (1920). Він твердив, що кожна людина, а творча індивідуальність зокрема, психологічно живе в двох окремих сферах самоутвердження: а) у сфері реального життя і б) у сфері уяви.