МЕТА МИСТЕЦТВА

Володимир Данилейко
Мета мистецтва, зокрема, – космологізувати художнє мислення. 

Мистецтво, відкриваючи – для інших – світ, робить його зримим,
а «крізь нього» робить сущим у світі.

Мистецтвом (у широкому розумінні цього поняття) люди утримують,
зокрема, духовно- містичний зв’язок із Космосом.

Мистецтво – це система образної думки, а не зібрання творчих здобутків минулих часів.
Мистецтво – це суб’єктивна оцінка переживаного. Авторське передання.
Незвідана природа людського Всесвіту.
У яких стилях, жанрах і техніках мистецтво стає повноцінним?– В усих, за умови вірности національному духові (історії, традиціям, етноспрямованости) того чи того, національного, мистецтва.