НЕОТРАДИЦІОНАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНУ

Олена В'ячеславова, мистецтвознавець, кандидат філософських наук
Сьогодні на часі аналітика синхронічного зрізу сучасної української культури (не лише літератури, а й, зокрема, образотворчости), і головним питанням у ній має бути співвідношення сучасного неотрадиціоналізму (неопозитивізму, неомодернізму) з постмодерною естетичною орієнтацією як такою.
У сучасному українському літературознавстві й критиці в контексті аналізу постмодерного стану склалась усталена інтерпретація неотрадиціоналізму як художньої позиції, що перебуває за межами постмодерної творчости. Філософсько-естетична рефлексія дозволяє певним чином коригувати таке положення. Можна говорити про те, що постмодернізм задає новий горизонт презентованости в сучасній культурі ідей і текстів класичної традиції, виступаючи способом буття класики в сучасну епоху (не обов’язково у формі глузливого пастишу).