Історія створення

 

Журнал «Артанія» – спадкоємець альманаху «Артанія», що його започаткував і редагував протягом 10 років (1995-2005) Микола Маричевський (1961-2005) – журналіст, історик мистецтва, публіцист, протягом 15 років – головний редактор журналу НСХУ «Образотворче мистецтво», секретар НСХУ, член Національної спілки художників України та Національної спілки журналістів України, видавець, автор оригінальних проектів. Завдячуючи Миколі Маричевському побачили світ близько 100 мистецьких альбомів, книг, каталогів: зокрема, дві багатотомні серії «Наш час – наш простір» (творчість вітчизняних художників, що несуть глибинні засади питомого українського образотворення) та «Скрижалі духу» (творчість українських мистців поза межами Батьківщини). Цим проектам передувала копітка праця М. Маричевського не тільки над вивченням, дослідженням мистецького процесу в Україні, а й формування нових засад мистецтвознавчого погляду на новітні мистецькі процеси кінця ХХ початку ХХІ століття. Усе висвітлювалось на сторінках редагованих ним «Образотворчого мистецтва», та альманаху «Артанія».

КОНЦЕПЦІЯ ЖУРНАЛУ

Альманах «Артанія», а з 2005 року квартальник «Артанія» має свою специфіку – культурологічне спрямування: висвітлює питання історії мистецтва, психології творчості, критики, публіцистики. Протягом десятиріччя увазі читача пропонувалися аналітичні статті про особливості сучасної образотворчої семантики та структури мистецького процесу, матеріали, що розкривали своєрідний погляд на свіже розмаїття вітчизняної арти, ті, що відкрили або повернули в Україну десятки забутих і незнаних українських талановитих імен.