УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ХХ СТОЛІТТЯ

ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ. ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТИ*
Орест Голубець, доктор мистецтвознавства
Звертаючи прискіпливий незаанґажований аналітичний погляд на мистецтво ХХ ст., на його проблемий відкриття, доходимо доволі прикрого висновку: панування тоталітарної ідеології та її «вірного » сателіта у вигляді соцреалізму окреслене в нас найтривалішим часовим відтином, що охоплює понад піввіку. Вільними від їхнього впливу залишаються лише близько тридцяти років на початку і п’ятнадцяти – наприкінці століття. Така ситуація принципововідрізняє нас не лише від загальноприйнятої европейсько- американської моделі історії новітнього мистецтва, а й навіть найближчих сусідів, країн колишнього так званого «соціалістичного табору » (наприклад, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії), де спроби впровадження місцевих модифікацій соцреалізму тривали не більше 12-15 років.