УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ.

ТОТАЛІТАРНЕ МИСТЕЦТВО
Орест Голубець, доктор мистецтвознавства

Для об’єктивного аналізу понад півстолітнього періоду панування вукраїнському мистецтві творчого методу, званого соціалістичним реалізмом, найважливіше розуміння двох моментів – прямої залежности цього явища від тоталітарного режиму і його відвертого часового анахронізму. Стосовно першого зазначимо, що сьогодні, на жаль, доводиться зустрічати спроби «пом’якшити» радянську ідеологію в царині культури і мистецтва, прагненнянадати їй певних ознак «цивілізованости ». Дехто з російських дослідників навіть прирівнюють соцреалізм за його природою і значимістю до аванґарду. Для пошуку аналогій найчастіше використовуються приклади провокативної диктаторської поведінки деяких представників аванґардного мистецтва.