ЯКІВ ГНІЗДОВСЬКИЙ – МАЛЯР СВОЄЇ ДОБИ*

Богдан Стебельський, доктор філософії
 
У монографії мистця, виданій «Прологом» у 1967 році в Нью-Йорку, поміщено його статті про мистецтво. Найкраща, на мою думку, – «Пробуджена царівна» – есей про мистецтво і про людину,приречену мистецтву. В нашій літературі це перлина художнього слова, краси, людської думки, щирости та глибини переживань у боротьбі за самоствердження і самовиявлення. Скромністьі простота ціхують твір цього автора, котрий відкрив читачам складний шлях формування мистця великої індивідуальности і таланту, що, хоч народжується вищим призначенням, формується і кристалізується силою віри у своє покликання, силою праці й усвідомлення.