ЗАЯВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ МИСТЦІВ (НАМ)

Установчі збори Національної Асоціаці ї Мистці в м.Київ, 27 травня 1993 р.
Ми, українські мистці, що стоять на засадах національного Відродження України, заявляємо про створення Національної Асоціації Мистців. Необхідність такого творчого об’єднання зумовлена складним процесом державного становлення самостійної України, наростаючим розвитком національної самосвідомості, тяжінням прогресивних мистецьких сил до консолідації навколо національної ідеї. Створення нашої Асоціації продиктовано ще й тим, що пробудження української нації проходить в умовах поширення українофобії, наштовхується на опір тих реакційних сил, які воліли б і далі бачити український народ, українську інтелігенцію, українську культуру в стані провінційності та меншовартості. Ми не можемо змиритися ані з тими, хто пропагує національну відособленість, ані з тими, хто закликає відмовитись від національних традицій та ідей, бо нібито лише таким шляхом можна прилучитися до світової культури. Ми проголошуємо: поєднуючи глибокі культурно-мистецькі традиції українського народу з досягненнями і досвідом сучасного українського та світового мистецтва, будемо творити національне мистецтво суверенної України в ім’я розквіту і слави нашого народу.